عقلانیت و دین
39 بازدید
ناشر: پژوهشگاه دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
پژوهشی تحلیلی درباره مناسبات دین و عقل است. نویسنده از اندیشمندانی است که در دو موضوع عقلانیت علم و عقلانیت دین قلم زده و معتقد است همانگونه که علم‏زدگی دوران مدرن به زیان دین تمام شده، علم‏ستیزی پست مدرنیسم هم که با نسبی‏گرایی آمیخته است نمی‏تواند ابزاری برای دفاع عقلانی از دین بشمار آید. او با طرح این سؤال که آیا دین باید مورد قبول همه باشد به رویکردهای مختلفی که در پاسخ به این پرسش مطرح شده، پرداخته سپس رابطه دین و واقعیت اجتماعی بررسی شده است. فصل سوم به تعدد ادیان، فصل چهارم به رابطه علم و دین اختصاص یافته و در فصل پنجم این پرسش مطرح شده که آیا دین می‏تواند مبتنی بر ادعاهای تاریخی باشد. در ادامه ماهيت معرفت دينی، توجیه دین، خداباوري و ثنويت‏گرايی، رابطه ایمان و عقل، دین و خدای متعالی در فصول جداگانه‏ای تبیین شده است